De BOF staat voor Biltse Ondernemers Federatie en is de koepel over de ondernemers- en winkeliersverenigingen in de zes kernen van de Gemeente De Bilt. De BOF behartigt de collectieve belangen van ondernemers gevestigd in De Bilt, Bilthoven, Maartensdijk, Groenenkan, Westbroek en Hollandsche Rading met name naar de gemeente De Bilt, dan wel andere publieke of private partijen. Het uitdragen van het ondernemersbelang doet de BOF middels publiciteit, gevraagde en ongevraagde advisering. Tevens signaleert de BOF knelpunten die het ondernemersbelang in algemene zin belemmeren en maakt deze bespreekbaar.

De ongeveer 500 leden van de aangesloten ondernemers- en winkeliersverenigingen komen uit vrijwel alle branches, zoals: aannemers, notariaat, makelaardij, woningcorporaties, hotels, banken, horeca, detailhandel, accountancy, verzekeringen, reclamebranche, marketing, recreatie, cultuur, informatietechnologie, toeleveranciers(B2B), adviseurs, ZZP-ers enz.

Het doel van de BOF is een gezond en dynamisch ondernemersklimaat te bevorderen. Hiertoe is er structureel overleg tussen o.a. ondernemers, de Gemeente, Kamer van Koophandel en de Koepelorganisaties, zoals VNO-NCW, MKB Nederland, etc.

De BOF werkt samen met de ondernemersverenigingen van Zeist, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede in de stichting Q4+. Deze stichting heeft als doel het beter profileren van het gezamenlijke werkgebied in de Provincie en in Nederland, als aantrekkelijk werk en vestigingsgebied. Hierbij wordt samengewerkt met de wethouders EZ van de vijf gemeenten.

Met de gemeente De Bilt is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, die beoogt de met elkaar gemaakte afspraken te regelen, om te komen tot een samenwerking, waarbij de locale economie wordt versterkt en ondersteund.

Design: Ysbeer Media